Dėvėjimo tvarka

 

PATVIRTINTA

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės

mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu Nr. V1-26

 

PRITARTA

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos tarybos

2014 m. rugpjūčio 25 d. posėdyje

protokolu Nr. V2-2

 

 

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO IR ĮSIGIJIMO  TVARKA

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. Mokinio uniforma – pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

 

  1. MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
  2. Mokinys privalo dėvėti tvarkingą, mokyklos patvirtintą uniformą visus mokslo metus.

 

1-4 klasių mokiniams PRIVALOMA

Mergaitėms Berniukams
Sarafanas

Tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos emblema

Kaklaskarė

Tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos emblema

Kaklaraištis

REKOMENDUOJAMA

                           Mergaitėms Berniukams
Palaidinė arba golfas

Tamsios spalvos nesportinės kelnės arba džinsai

Tamsios spalvos nesportinės kelnės arba džinsai

Marškiniai arba golfas

 

5-10 klasių mokiniams PRIVALOMA

Mergaitėms Berniukams
Tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos emblema

Sijonas

Kaklaskarė

Tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos emblema

Kaklaraištis

REKOMENDUOJAMA

                           Mergaitėms Berniukams
Palaidinė arba golfas

Tamsios spalvos nesportinės kelnės arba džinsai

Tamsios spalvos nesportinės kelnės arba džinsai

Marškiniai arba golfas

 

  1. Valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, patikrinimų metu, taip pat atstovaujant mokyklai rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą, baltas klasikines palaidines ir marškinius bei kaklaraiščius, kaklaskares.
  2. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  vardu ir pavarde.
  3. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti paskutinį mėnesio pirmadienį, akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitomis, su klasės auklėtoju suderintomis dienomis;
  4. Leidimą nedėvėti mokyklinės uniformos skelbia mokyklos direktorius TAMO dienyne.
  5. Klasės auklėtojas, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja, ar mokinys dėvi uniformą, žodžiu įspėja jos nedėvintį mokinį.
  6. Mokinys, piktybiškai nedėvintis uniformos, rašo pasiaiškinimą klasės auklėtojui, klasės auklėtojas informuoja mokinio tėvus.
  7. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina pagyrimu, padėka tėvams.
  8. Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai klasei (-ėms) skiria apdovanojimą.

 

  • MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMO TVARKA

 

  1. Megztinius mezga UAB „Garlita“ (Pagirių km., Garliava, Kauno raj.), sarafanus, sijonus, kaklaskares ir kaklaraiščius siuva „Rūtos siuvykla“ (J. Basanavičiaus a. 10, Marijampolė).
  2. Sarafanus, sijonus, kaklaskares ir kaklaraiščius galima siūtis pagal mokyklos patvirtintą modelį ir jūsų pageidaujamoje įmonėje. Tokiu atveju medžiaga (Kodas: Žvirblis 73-00) įsigijama individuliai UAB „Drobėje CO“ Draugystės g. 14, Kaune.
  3. Klasės auklėtojas sudaro norinčių įsigyti uniformas mokinių sąrašą ir jį pateikia atsakingiems už uniformas darbo grupės nariams.
  4. Darbo grupė pagal pateiktus sąrašus pateikia uniformų įsigijimo užsakymą UAB „GARLITA“, „Rūtos siuvyklai“.
  5. Apie su UAB „Garlita“, „Rūtos siuvykla“ suderintą uniformų matavimo datą ir laiką darbo grupė informuoja klasės auklėtojus. Informacija skelbiama Tamo dienyne.
  6. Klasės auklėtojai per 2 darbo dienas informaciją tėvams paskelbia TAMO dienyne.
  7. Informaciją apie pagamintas uniformas ir jų pristatymo į mokyklą laiką UAB „Garlita“ pateikia atsakingiems darbo grupėms nariams, „Rūtos siuvykla“ su kiekvienu užsakovu bendrauja individualiai.
  8. Paskirtą dieną mokiniams ir jų tėvams grąžinamos pagamintos uniformos. Šiame procese dalyvauja darbo grupės nariai, klasės auklėtojai.
  9. Kiekvienų metų birželio mėnesio 1 savaitę ir rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę darbo grupė organizuoja mokyklinių uniformų mugę, kurioje mokinių tėvai perka, parduoda arba keičia mokyklines uniformas. Informaciją apie tai klasių auklėtojai paskelbia TAMO dienyne.
  10. Darbo grupės nariai nepriima iš tėvų mokyklinių uniformų pirkimui, pardavimui ar mainams. Už tai yra atsakingi mokinių tėvai.
  11. Skundų dėl uniformų kokybės darbo grupės nariai nepriima, todėl tėvai gali kreiptis į UAB

„Garlita“, „Rūtos siuvyklos“ atstovus.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  1. Nuostatuose nepaminėtus ir nenumatytus atvejus galima aptarti dalyvaujant mokyklos administracijos atstovams ir suinteresuotiems asmenims.