Progimnazijos taryba

PROGIMNAZIJOS TARYBA

Jurdas Jakučionis, mokinių atstovas.
Urtė Matulytė, mokinių atstovė.
Emilis Rutkauskas, mokinių atstovė.
Justas Bačinskas, mokinių atstovas.
Gabrielius Bubnys, mokinių atstovas.
Gintarė Paškauskienė, tėvų atstovė.
Andrius Vajėga, tėvų atstovas.
Erika Bubnienė, tėvų atstovė.
Jurgita Vasiliauskienė, tėvų atstovė.
Vilija Jakučionienė, tėvų atstovė.
Rima Berčiūnienė, mokytojų atstovė.
Jūratė Pautienienė, mokytojų atstovė.
Alvyra Butrimanskienė, mokytojų atstovė.
Daiva Matulaitienė, mokytojų atstovė.
Sonata Skvarnavičienė, mokytojų atstovė.