Elgesio valgykloje taisyklės

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

MOKINIŲ ELGESIO VALGYKLOJE TAISYKLĖS

 

 1. 1-4 klasių mokiniams skirtos programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai
  mokykloms“ įgyvendinamos po 2 pamokų. Tiekiamas pienas ir pieno produktai arba vaisiai, daržovės.
 2. 1-4 klasių mokiniai valgo po 3 pamokų, o 5-8 klasių mokiniai valgo po 4 pamokų. Tiekiamas šiltas maistas ir šilti užkandžiai.
 3. 1-8 klasių mokiniai gali valgyti ir po 5, 6 pamokos (po 6 pamokos tiekiami tik šalti užkandžiai).
 4. Mokiniai, eidami į valgyklą, plauna rankas.
 5. Maistą pasiima eilės tvarka.
 6. Valgo sėdėdami prie mokiniams skirtų stalų.
 7. Pavalgę indus ir įrankius nusineša į tam skirtą vietą. Valgymo vietą palieka švarią, sutvarkytą.
 8. 8.Vykdo budinčiųjų mokytojų nurodymus.
 9. Atlygina už sugadintus įrankius, sudaužytus indus.
 10. Elgiasi kultūringai su visais mokyklos bendruomenės nariais.

                                    Mokiniams draudžiama:

 1. Eiti į valgyklą kitais tikslais nei pavalgyti.
 2. Triukšmauti, bėgioti, stumdyti stalus.
 3. Pažeisti higieninius reiklavimus.