Pirmieji žingsniai

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

*** 1992m. rugsėjo 1d. Marijampolėje, naujame Mokolų mikrorajone, duris atvėrė dar viena, jau aštunta vidurinė mokykla,
*** 1987m. Nr.9502 pritaikytas tipinis 1504 vietų mokyklos projektas. Mokyklos projektą parengė Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialas.
*** 1988-07-15 Kapsuko mieste buvo parinktas sklypas, naujai mokyklai statyti. Jį tvirtino 8 asmenų sudaryta Liaudies deputatų komisija.(Patvirtinta 1988-01-19 sprendimu Nr.22).
*** 1988-09-29 patvirtinamu potvarkiu pradėtas projektavimas.
*** 1990-09-03 miesto Valdybos potvarkiu Nr. 209, šis projektas patvirtintas.
*** 1990 m. rugsėjo mėn. mokykla Mokolų mikrorajone pradėta statyti.
*** 1990-12-17 Nr. A-77 miesto Valdyboje įregistruota statyba.

Mokykla buvo perduota dviem etapais:
1. 1992-09-10 meras B. Beržinis patvirtino 860 vietų vidurinės mokyklos pastato pirmojo etapo (be aktų, sporto salių, valgyklos ir baseino patalpų) priėmimo aktą. Šio akto tvirtinimui buvo pakviesti dalyvauti V.Botyrius, V.Ratkus, A.Banaitis, V.Zygmanta.
2. 1993-01-22 mero pavaduotojo A.Miciaus tvirtinimu, nutarta 860 vietų vidurinę mokyklą (su visomis pagalbinėmis patalpomis) pripažinti tinkamą naudojimui. Aktą pasirašė V.Botyrius, V.Ratkus, A.Banaitis, V.Zigmanta.

***1992m. rugsėjo 1d.-naujos mokyklos Mokolų mikrorajone iškilmingas atidarymas ir Rugsėjo 1-osios šventė. Iškilmėse dalyvavo mokyklos direktorius J.Kukukas ir trys jo pavaduotojai: S.Žilinskas, V.Klasavičius, R.Baronienė, gausus būrys mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Besikuriančią mokyklos bendruomenę sveikino miesto meras B.Beržinis, Švietimo skyriaus vedėjas A.Mikuckis. Po šventės, rugsėjo antrąją, moksleiviai į naują mokyklą ėjo nešinti ne vadovėliais, o valymo priemonėmis: pirmąsias dvi savaites vyko mokyklos patalpų valymo, tvarkymo, baldų tvėrimo darbai. Tad pirmieji mokslo metai šioje mokykloje prasidėjo rugsėjo 14 d. Sunkūs buvo pirmieji metai. Reikėjo kurti savo tradicijas, mokyklos nuostatus, formuoti kolektyvą. Viskas buvo nauja ir neįprasta, visko trūko (pradedant vadovėliais, kitomis mokymo priemonėmis). Mokyklos kontingentas buvo labai įvairus. Vieni moksleiviai buvo atėję į mokyklą pagal gyvenamąją vietą, o kiti atskalūnai iš kitų mokyklų: pastačius „aštuntukę“, daugelis mokyklų „apsivalė“. Į „aštuntukę“ atsiuntė nemažai „sunkių“ mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos. Ir vis tik mokykla pamažu tvirtėjo: kūrė savas tradicijas, kovojo dėl geresnio pažangumo, siekė (ir tebesiekia) tapti viso mikrorajono kultūros židiniu.