Ugdymo turinio atnaujinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) vykdo bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą, kurio rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus savivavldybėje rasite čia: https://www.marijampole.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas/1751

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje https://www.mokykla2030.lt/

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO VEIKLOS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOJE

  • ĮSAKYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS “ŠALTINIO” PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) DIEGIMO PLANO TVIRTINIMO Parsisiųsti
  • UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) DIEGIMO PLANAS Parsisiųsti
  • ĮSAKYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO Parsisiųsti