Ugdymas karjerai

Nr. Tematika Interneto adresai
1. Profesijos http://www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius(Profesijų klasifikatorius);

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas2006/gui/index.htm

(Profesijų vadovas); http://www.darborinka.lt/profesijos/

(Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas);

http://www.manager.lt/karjera/literatura/100_profesiju_jums.pdf

http://www.manager.lt/karjera/literatura/Profesiju_aplankas.pdf

2. Darbo pasaulis www.ldb.lt www.ldb.lt/eures

http://europa.eu.int/ploteus/portal

http://europa.eu.int/ploteus

(PLOTEUS portalas (Portal on Learning. Opportunities throughout the European Space.)

http://www.darborinka.lt

(Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba.)

3. Licencijuoti testai. Gidas į profesijų pasaulį http://www.euroguidance.lt(Euroguidance Lietuva.)

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas2005/gui/testas.htm

(E.A. Klimovo „Diferencinis – diagnostinis klausimynas”);

http://www.profesijupasaulis.lt

(Interesų klausimynas, gebėjimų klausimynas, profesijos pasirinkimo testas, pagal dėvimus darbe drabužius);

4. Profesinis informavimas www.aikos.smm.lt http://www.darborinka.lt/?pid=350

(Konsultavimas internetu);

5. Švietimo ir mokslo institucijos www.aikos.smm.lt http://www.lamabpo.lt
6. Elektroninė stojamojo balo skaičiuoklė http://www.stojimai.lt http://www.studijos.lt
7. Karjeros planavimo centras. http://www.rmtkr.lt (Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai.)

http://www.vdu.lt/jkc (Jaunimo karjeros centras.)

http://glossary.ambernet.lt (Karjeros projektavimo sąvokų žodynas.)

8. Lietuvos darbo birža. http://www.ldb.lt
(Lietuvos darbo birža.)
9. Mokslas ir studijos. http://www.mokslas.lt
(Lietuvos mokslas ir studijos.)
10. Fit For Europe. http://europe-online.universum.de
11. On The Move. http://www.onthemove-eu.hi.is
12. Rainbow. http://rainbow.cimo.fi
13. GUIDENET. http://www.guidenet.org