Mokyklos Garbė – 2018

Mokyklos Garbės 2018 padėkos raštais, gėlių žiedais ir atminimo statulėlėmis buvo apdovanoti vienuolikos nominacijų laimėtojai, o padėkos raštais – gausus būrys mokinių.

Už puikų mokymąsi apdovanoti 43 mokiniai, už aktyvią veiklą – 20 mokinių. Tai mokiniai, kurie savo akademiniais pasiekimais ir puikiu  lankymu daro mokyklai garbę. Savo dalyvavimu renginiuose garsina mokyklos vardą mieste. Džiugu, kad mokiniai yra aktyvūs, dalyvauja įvairiuose renginiuose ir konkursuose. Už iniciatyvas buvo padėkota 8c klasei ir jos auklėtojai Sandrai Povilaitytei, 8a klasei ir auklėtojai Daivai Matulaitienei, 7a klasei ir auklėtojai Ilonai Martinaitienei. Padėkota buvo N. Beržinskienei ir Alvyrai Butrimanskienei matematikos mokytojoms už Atvirų dienos idėjas, Irenai Mečkauskaitei, muzikos mokytojai, už renginį ,,Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę“. Erikai Penkauskienei, soc. Pedagogei, padėkota už programą Emocija +, Rimai Berčiūnienei, pradinių klasių mokytojai, už inovacijas darbe. Padėkos raštas buvo įteiktas ir keramikos būrelio vadovei V. Bakšenskienei ir šokių mokytojai I. Rudzevičienei. Mokyklos direktorius  padėkojo net 23 tėveliams už rūpestingumą, paramą, pagalbą ir įteikė padėkas. Garbės švenės dalyviai plojimais palydėdavo kiekvieną, žengiantį raudonu kilimu. Gėlėmis išpuoštoje salėje tvyrojo nuoširdumas, pagarba ir pakili nuotaika. Visa mokyklos bendruomenė turėjo progą pasigėrėti puikiai atliekamais šokiais, dainomis ir eilėmis, nuoširdžiais tėvėlių padėkos žodžiais. Mokyklos Mokinių taryba visų mokinių vardu padėkojo mokyklos direktoriui už šiuos mokslo metus ir palinkėjo prasmingų atostogų. Ceremoniją vedė netikėtas duetas – tai logopedė Vitalija ir buvęs mokinys Vladas.

Dalyvauti šioje šventėje kiekvienam mokiniui – didelė garbė ir paskatinimas ne tik siekti dar geresnių mokymosi rezultatų, bet ir labiau pasitikėti savimi, gerbti save ir kitus. Nuoširdžios padėkos skirtos ir  mokytojams, kurių paskatinimai, meilė, rūpestis, padrąsinimai padeda eiti pažinimo keliu. Juk mokyklos vertė yra lygi joje sutinkamai meilei ir dėmesingumui. Įteiktos padėkos ir techninio personalo darbuotojams už kruopštumą ir sąžiningą pareigų atlikimą. Nutilo apdovanojimų šurmulys, bet pakili nuotaika mokykloje dar jaučiama ir visi jau pradeda galvoti apie kitų metų Mokyklos Garbės šventę. Ar ji bus? Tikėkimės, kad taip…

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos

Mokyklos Garbė 2018 nominacijos:

 1. Metų lyderis – Dovilė Lipnevičiūtė, 8c klasės mokinė
 2. Metų pradinių klasių mokinys – Justas Dapkūnas, 3a klasės mokinys
 3. Metų iniciatyva – Pradinio ugdymo metodinė grupė už STEAM projektą
 4. Metų protas –  Silvija Jusaitė, 5a klasės mokinė
 5. Metų pradinio ugdymo mokytoja – Elvyra Vingelienė, pradinių klasių mokytoja
 6. Metų renginys – Mokyklos 25 – metis
 7. Metų atradimas – Kamilė Lapinskaitė, 7a klasės mokinė
 8. Metų pareiga – Rima Baronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 9. Atsakingiausias mokinys – Greta Korsakaitė, 8a klasės mokinė
 10. Metų aktyvistas – Viltė Valentaitė, 6a klasės mokinė
 11. Metų tėveliai – Jonas ir Birutė Domarkai

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *